top of page
6. Sınıf Türkçe Dersi Konu Anlatımı

6. Sınıf Konuları

1. Anlam Bilgisi

1. 1. Sözcükte Anlam

1. 2. Cümlede Anlam

1. 3. Parçada Anlam

  • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)

  • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

  • Görsel Yorumlama

2. Yazım Bilgisi

  • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

3. Dil Bilgisi

  • Yapı Bakımından Sözcükler (Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler)

  • İsim

  • Sıfat

  • Tamlamalar (İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması)

4. Ebedi Türler ve
Söz Sanatları

  • Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)

bottom of page