top of page

Örtülü Anlam                                        

Bir metin veya konuşmadaki açıkça ifade edilmeyen, ancak okuyucu veya dinleyicinin bağlamdan, kelimelerin kullanımından veya genel anlamdan çıkarabileceği gizli veya altta yatan anlama örtülü anlam denir.

Bu tür anlamlar, doğrudan belirtilmemiş olmalarına rağmen, metnin veya söylenenlerin daha derin bir kavrayışını sağlar ve iletişimin zenginleşmesine katkıda bulunur. Örtülü anlam, genellikle metnin okunması veya konuşmanın dinlenmesi sırasında yapılan çıkarımlar yoluyla anlaşılır ve çoğu zaman okuyucunun veya dinleyicinin önceki bilgisi, tecrübesi ve anlama yeteneğiyle ilişkilidir.

Örnekler:

 • Arkadaşlar arasında Serkan da var.
  Örtülü Anlam: Serkan'ın dışında başka arkadaşların da bulunduğu.

 • Leyla yine geç kaldı. 

 • Örtülü Anlam: Leyla'nın sık sık geç kaldığı ve bu durumun alışılmış bir davranış olduğu.

 • Ağaçlar sonunda yeşermeye başladı.
  Örtülü Anlam: Uzun bir kışın ardından, baharın geldiği ve doğanın canlandığı.

 • Bu yılki sınavlar geçen senekilerden daha zordu.
  Örtülü Anlam: Geçmişteki sınavların bir ölçüt olarak kabul edildiği ve bu yılın sınavlarının daha büyük bir meydan okuma olduğu.

Örtülü anlam, dilin en çekici yönlerinden biridir. Bir yazar veya konuşmacı tarafından bilinçli olarak kullanıldığında; metin veya konuşma daha zengin, daha derin ve daha etkileyici hale gelir. Okuyucu veya dinleyici için örtülü anlam, metni veya konuşmayı daha aktif bir şekilde işleme ve yorumlama fırsatı sunar. Bu dinamik, dilin sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda düşünce ve duyguların derinliklerine dalma aracı olduğunu gösterir.

bottom of page