top of page

Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

1. Öznel Yargılı Cümleler                  

Kişinin kendine özgü düşüncelerini, duygularını ve tercihlerini yansıtan cümlelere öznel cümleler denir. Bu tür cümleler, kişisel deneyimlere ve bakış açılarına dayanır, dolayısıyla ne kadar doğru veya yanlış oldukları kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Öznel yargılar, genellikle "Bu yemek çok lezzetli." gibi ifadelerle karşımıza çıkar. Bu tür cümleler, yemeğin tadını değerlendiren kişinin deneyimine dayanır ve başka bir kişi aynı yemeği farklı şekilde değerlendirebilir.

Örnekler:

  • Su, 0 derecede donar.

  • Dünya, Güneş etrafında yaklaşık 365 günde bir turunu tamamlar.

  • İnsan vücudunda 206 kemik bulunur.

  • Fotosentez, bitkilerin güneş ışığını kullanarak gıda ürettiği bir süreçtir.

  • Yazar, bu romanda Kurtuluş Savaşı yıllarındaki İstanbul’u anlatmaktadır.

2. Nesnel Yargılı Cümleler                

Kişisel duyguları veya düşünceleri içermeyen, genel kabul görmüş ve doğrulanabilir gerçeklere dayanan ifadelere nesnel cümleler denir. Bu ifadeler, araştırma ve gözlemlerle doğrulanabilir olup toplum genelinde kabul gören ve tartışma götürmez gerçeklikleri içerir.

Nesnel yargılar, genellikle "Bu yemekte kekik de var." gibi gözlemlenebilir ifadelerle karşımıza çıkar. Herhangi bir kişisel yargı veya his içermemektedir.

Örnekler:

  • Su, 0 derecede donar.

  • Dünya, Güneş etrafında yaklaşık 365 günde bir turunu tamamlar.

  • İnsan vücudunda 206 kemik bulunur.

  • Fotosentez, bitkilerin güneş ışığını kullanarak gıda ürettiği bir süreçtir.

  • Yazar, bu romanda Kurtuluş Savaşı yıllarındaki İstanbul’u anlatmaktadır.

bottom of page