top of page

Yazılı veya sözlü anlatımda fikirler arası geçişi sağlayan, metni akıcı hale getiren ve düşüncelerin birbirine bağlı olarak sunulmasını kolaylaştıran kelimeler veya ifadelere geçiş ve bağlantı ifadeleri denir. 

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri               

Bu ifadeler, okuyucu veya dinleyiciye yol gösterir, karşıt düşünceleri, destekleyici argümanları veya sonuçları belirtmek için kullanılır. Anlatımı daha anlaşılır ve etkili kılarak, düşüncelerin bütünlüğünü ve tutarlılığını artırır.

1. Karşıt Düşünceyi Belirten İfadeler                                    

Karşıt düşünceyi belirten ifadeler, bir başka ifadeyle zıt veya farklı bir yönü işaret eder. Bu ifadeler sayesinde metindeki düşünce akışı içinde zıtlıklar veya çelişkiler açıkça belirtilir. Genellikle bir argümanın sınırlarını belirlemek veya farklı bir bakış açısını sunmak için kullanılır. En yaygın kullanılan karşıt düşünce belirten ifadeler şunlardır: “ancak, fakat, ne var ki, yine de, buna karşın, ama, rağmen, oysaki, halbuki, lakin, yalnız…” 

Örnekler:

 • Yemek gerçekten lezzetliydi ancak fazlasıyla baharatlıydı.

 • Sabah erken kalkmak istiyordum fakat alarmı duymadım.

 • Planımız mükemmel görünüyordu ne var ki beklenmedik aksiliklerle karşılaştık.

 • Hava çok soğuktu yine de dışarıda uzun bir yürüyüşe çıktım.

 • Karşı takım çok güçlüydü buna karşın kazanmayı başardık.

 • Derslerim iyi gidiyor ama matematik konusunda biraz daha çalışmam gerekiyor.

 • Tüm zorluklara rağmen hedeflerime ulaşmayı başardım.

 • Partiye gelmedi oysaki onun gelmeyi çok istediğini düşünmüştüm.

 • Yaptıkları beni çok kırdı halbuki daha dikkatli olacağına söz vermişti.

 • Evet, planımız buydu lakin işler beklediğimiz gibi gitmedi.

 • Fikrin çok güzel yalnız bu kararı almadan önce iyi düşünmelisin. 

2. Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler                                     

Bir düşünceyi desteklemek veya açıklamak amacıyla kullanılan ifadelerdir. Söylenenleri pekiştirir, örneklerle açıklar ve daha iyi anlaşılmasını sağlarlar. Bu ifadeler, özellikle karmaşık fikirleri açıklarken veya bir noktayı güçlendirirken kullanılır. En çok başvurulan destekleyici ve açıklayıcı ifadeler: “mesela, örneğin, yani, diğer bir deyişle, işte bu yüzden, ayrıca, yani, özellikle…”

Örnekler:

 • İklim değişikliği dünya genelinde ciddi sorunlara yol açıyor, diğer bir deyişle gezegenimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor.

 • Kış sporları çok çeşitlidir, mesela snowboard ve kayak popüler seçeneklerdendir.

 • Sağlıklı yaşam için düzenli egzersiz çok önemlidir; örneğin, haftada üç gün yarım saat yürüyüş yapmak iyi bir başlangıç olabilir.

 • Sabahları erken kalkmak günü daha verimli kullanmanızı sağlar, yani daha fazla iş bitirebilirsiniz.

 • Evrendeki her şey birbiriyle bağlantılıdır diğer bir deyişle, bir kelebeğin kanat çırpışı bile uzak bir yerde fırtınaya neden olabilir.

 • Araştırmalar, düzenli okumanın kelime dağarcığını genişlettiğini gösteriyor; işte bu yüzden her gün kitap okumaya özen gösteriyorum.

 • Düzenli spor yapmak kalp sağlığını korur, ayrıca stres seviyesini de düşürür.

 • Sağlıklı beslenme, özellikle taze meyve ve sebzelerin tüketilmesi, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlar.

 3. Özetleyici ve Sonuç Bildiren İfadeler                               

Bir konuyu özetlemek, sonuç çıkarmak veya bir argümanı sonlandırmak için kullanılan ifadeler, metnin veya konuşmanın son kısmında yer alır. Bu ifadelerle sunulan düşünceler netleştirilir, önceki ifadelerin özeti veya sonucu ortaya konur. Yaygın olarak kullanılan özetleyici ve sonuç bildiren ifadeler: “sonuç olarak, buna göre, özetle, bu nedenle, dolayısıyla, son olarak, görüldüğü gibi, kısacası…”

Örnekler:

 • Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, uzun ve kaliteli bir yaşamın anahtarlarıdır. Sonuç olarak, bu alışkanlıkları yaşamımıza entegre etmek büyük önem taşır.

 • Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırıyor, dolayısıyla bu yeniliklere ayak uydurmak bize birçok avantaj sağlar.

 • İklim değişikliği ciddi bir tehdit oluşturuyor; bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması büyük önem taşımaktadır.

 • Fiyatlar arttı, dolayısıyla tüketici alım gücü düştü.

bottom of page