top of page

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler        

Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere "zıt (karşıt) anlamlı" sözcükler denir.

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcüklere Örnekler                            

 • Aç - Tok

 • Dar - Geniş 

 • Boş - Dolu

 • Eski - Yeni

 • İleri - Geri

 • Kolay - Güç (Zor)

 • Ön - Arka

 • Sığ - Derin

 • Yakın - Uzak

 • Varsıl - Yoksul

 • Şişman - Zayıf

 • Gitmek - Gelmek 

Uyarı: Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt (karşıt) anlamlısı olmaz.

Örnekler:

Uyarı-2: 

Bir sözcüğün karşıt anlamı cümledeki anlamına göre değişiklik gösterebilir. 

 

 • İlk durakta ineceğini söyledi. (inmek - binmek)

 • Uçak iniş için izin istedi. (inmek - kalkmak)

 • Ağaçtan inerken zorlandı. (inmek - çıkmak)

Sözcük

Gitmek

inmek

sevinmek

Olumsuzu

Gitmemek

inmemek

sevinmemek

Zıt Anlamlısı

Gelmek

çıkmak

üzülmek

Not: Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. “Saç, kitap, yorgan, silgi” gibi kelimelerin karşıtı bulunmamaktadır.

bottom of page