top of page
5. Sınıf Türkçe Dersi Konu Anlatımı

5. Sınıf Konuları

1. Anlam Bilgisi

1. 1. Sözcükte Anlam

1. 2. Cümlede Anlam

1. 3. Parçada Anlam

  • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)

  • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

  • Görsel Yorumlama

  • Harita ve Kroki Okuma

  • Tablo ve Grafik Okuma

  • Karikatür Okuma

  • Akıllı İşaretleri Okuma

2. Yazım Bilgisi

  • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, “de” ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, “mi” Ekinin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

3. Dil Bilgisi

4. Metin Türleri

bottom of page