top of page

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler              

Yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan sözcüklere “eş sesli (sesteş) sözcükler” denir.

Eş Sesli (Sesteş) Sözcüklere Örnekler                                  

 • Elin ne dediği beni ilgilendirmez. (yabancılar, başkaları)

 • Öyle yaptığında elin acımadı mı? (organ adı)
   

 • Yüz kere söylememe rağmen yine bildiğini yapıyor. (sayı)

 • Yüzünü bana dönüp konuşur musun? (surat, çehre)
   

 • Yüzmek en sevdiğim spordur. (Yüzmek fiili)

 • Koyunun derisini yüzdüler. (soymak fiili)

Uyarı: 

Bir isim ile bir fiil arasında eş seslilik ilişkisi bulunmaz. 

Örnek:

 • Yüzmek fiili ile surat, çehre anlamındaki yüz ismi sesteş değildir.

 • Yukarıda olduğu gibi fiiller kendi arasında isimler kendi arasında eş seslidir.

Uyarı-2: 

"Eş sesli sözcükler" ile "çok anlamlı sözcükler" birbirine karıştırılmamalıdır. "Eş sesli sözcükler" arasında hiçbir anlam ilişkisi yoktur. Ancak "çok anlamlı sözcükler" arasında anlam ilişkisi bulunur.

Örnek: 

 • Çocuğun dişleri bembeyazdı. (temel anlam)

 • İki diş sarımsak yemeği tatlandırır. (yan anlam)

Görüldüğü gibi yukarıdaki örneklerde benzerlik yönünden bir anlam ilişkisi kurulmuştur. Bu nedenle eş sesli (sesteş) değillerdir.

Not: İnceltme işareti (^) ile ayrılan sözcükler arasında eş seslilik ilişkisi bulunmaz.

Örnek: 

 • Kar (yağış biçimi) - Kâr (kazanç)

 • Adet (tane) - Âdet (gelenek)

 • Hala (babanın kız kardeşi) - Hâlâ (henüz)  

bottom of page