top of page

Neden Sonuç Cümleleri                    

Herhangi bir olayın bir nedene bağlı olarak gerçekleştiğini ve bu nedenin bir sonucu etkilediğini belirten cümlelere "neden-sonuç cümleleri" denir. Yükleme "Ne­den? / Niçin? / Niye? / Ne diye?" soruları sorulduğunda alınan cevap cümlenin gerekçesidir.

 

  • Bu tür cümlelerde genellikle "bu nedenle, bu sebeple, -dığı için,-dığından, çünkü, nedeniyle, sebebiyle" gibi sözcük ya da ekler kullanılır.

Örnek:

  • En iyi arkadaşım olduğun için sana iş buldum.

Ne amaçla sana iş buldum? Cevap yok.

Neden sana iş buldum? En iyi arkadaşım olduğun için sana iş buldum. (NEDEN CÜMLESİ)

Uyarı: 

Bazı "amaç cümleleri" "Neden?" sorusuna cevap verebilir bu nedenle de "neden cümlesi" oldukları sanılabilir. Bu ikisini karıştırmamak için aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz.

  • Sana iş bulmak için arkadaşımla konuştum. (Amaç-Sonuç Cümlesi)

  • Neden arkadaşımla konuştum? ⇔ Sana iş bulmak için

  • Ne amaçla arkadaşımla konuştum? ⇔ Sana iş bulmak amacıyla

  • Oysaki hiçbir neden sonuç cümlesine “Ne amaçla?” sorusunu soramayız, sorsak da cevap alamayız.

  • En iyi arkadaşım olduğun için sana iş buldum. (Neden-Sonuç Cümlesi)

  • Ne amaçla sana iş buldum? ⇔ Cevap yok.

  • Neden sana iş buldum? ⇔ En iyi arkadaşım olduğun için sana iş buldum.

!!! Cümleye öncelikle “Ne amaçla?” sorusunu sormak en doğrusudur. Eğer sorumuza bir yanıt alabiliyorsak o cümle bir "amaç-sonuç cümlesidir." "Ne amaçla?" sorusuna yanıt alamayıp "Neden?" diye sorduğumuzda yanıt alabiliyorsak o cümle bir "neden cümlesidir".

bottom of page