top of page
8. Sınıf Türkçe Dersi Konu Anlatımı

8. Sınıf Konuları

4. Ebedi Türler ve
Söz Sanatları

1. Anlam Bilgisi

1. 1. Sözcükte Anlam

1. 2. Cümlede Anlam

 • Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri (Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)

 • Cümleye Hakim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)

1. 3. Parçada Anlam

 • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu, Paragrafta Duygular ve Duyular)

 • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

 • Görsel Yorumlama

 • Tablo ve Grafik İnceleme

2. Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

3. Dil Bilgisi

 • Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)

 • Cümlenin Ögeleri (Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci)

 • Cümle Vurgusu (Eylem Cümlelerinde Vurgu)

 • Fiillerde Çatı (Etken ve Edilgen Fiil, Geçişli ve Geçişsiz Fiil)

 • Fiillerde Anlam Kayması

 • Cümle Çeşitleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)

 • Anlatım Bozuklukları (Yapı Bakımından Anlatım Bozuklukları)

 • Yazı (Metin) Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)

bottom of page