top of page
7. Sınıf Türkçe Dersi Konu Anlatımı

7. Sınıf Konuları

1. Anlam Bilgisi

1. 1. Sözcükte Anlam

1. 2. Cümlede Anlam

1. 3. Parçada Anlam

 • Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)

 • Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

 • Görsel Yorumlama

 • Tablo ve Grafik İnceleme

2. Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

3. Dil Bilgisi

 • Fiiller (Eylemler)

 • Anlamlarına Göre Fiiller (İş, Durum, Oluş Fiilleri)

 • Yapılarına Göre Fiiller (Basit, Türemiş ve Birleşik Fiil)

 • Fiil Çekimi (Fiillerde Kip, Kişi, Olumsuzluk ve Soru)

 • Fiillerde Anlam Kayması

 • Ek Fiil (Ek Eylem)

 • Birleşik Zamanlı Fiiller

 • Zarflar (Durum, Zaman, Yer-Yön, Miktar ve Soru Zarfları)

 • Anlatım Bozuklukları (Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları)

4. Ebedi Türler ve
Söz Sanatları

 • Yazı (Metin) Türleri (Söyleşi, Biyografi, Otobiyografi, Günlük, Mektup)

bottom of page