top of page

Ünlem

Ünlem                                                      

Korku, telaş, sevinme, telaş, üzüntü, kızma, acıma ,şaşma gibi birden bire ortaya çıkan duyguları ve anımsama, seslenme gibi kavramları anlatan sözcüklere ünlem denir. Ünlemlerin yer aldığı cümlelere ise ünlem cümlesi denir. Bu cümleler “!” işareti ile birlikte kullanılır.

Ünlem olarak kullanılan başlıca sözcükler (asıl ünlemler):

A, ha, ah, ay, ey, eyvah, tüh, ya, vah, hey, aman, vah, vah vah!..

UYARI: Ünlemlere duygu kazandıran onların söyleniş biçimleridir. Bu yüzden bir cümlenin ünlem cümlesi olması için illaki ünlem sözcükleri bulunması gerekmez. 

  • Koş! Kaza oldu.

bottom of page