top of page

Koşul Sonuç Cümleleri                      

Yargının gerçekleşmesi için bir şartın gerektiği cümlelere “koşul-sonuç cümleleri” denir. Bu cümlelerde yargı bir koşula bağlanarak gerçekleşir ve “Hangi şartla? / Hangi koşulla” sorusunun yanıtı alınır.

  • Koşul cümlelerinde “şartıyla, koşuluyla, -sa/ -se, -meden, -dikçe, yalnız, ancak, fakat, ama” sözcük ya da ekleri kullanır.

Örnek: 

  • Çok çalışırsan istediğin okulu kazanabilirsin.
    Hangi koşulla istediğin okulu kazanabilirsin? Çok çalışma koşuluyla. KOŞUL CÜMLESİ

  • Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın.
    Hangi şartla müzik dinleyebilirsin? Sesini fazla açmamak şartıyla. KOŞUL CÜMLESİ

  • Buraya gel ki birlikte çalışalım.
    Hangi koşulla birlikte çalışırız? Buraya gelmen koşuluyla birlikte çalışırız. KOŞUL CÜMLESİ

bottom of page