top of page

Harfler

Harfler                                                     

Ses, akciğerlerimizden çıkan havanın ses yolunda oluşturduğu titreşim sonucu meydana gelir. Bu seslerin dilimizde karşılık bulduğu işaretler harflerdir. Bir dilin ses dünyasını temsil eden bu harfler, alfabe adı verilen belli bir düzen içinde sıralanır. Türk alfabesi, dilimizdeki 29 farklı sesi simgeleyen 29 harften oluşur. Bu harfler, seslerin oluşum şekillerine göre ikiye ayrılır: ünlü ve ünsüz harfler.

Kalın Ünlüler: "a", "ı", "o", "u". Bu harfler, dilin daha arka kısmında ve geniş bir şekilde üretilir.

İnce Ünlüler: "e", "i", "ö", "ü". Bu sesler, dilin daha ön kısmında ve dar bir alanda oluşturulur.

1. Ünlü Harfler (Sesli Harfler)                                                 

Ünlü harfler, yani sesli harfler, havanın kısıtlanmadan geçtiği, tek başına ayakta durabilen ve heceleri meydana getiren seslerdir. Türkçede bu sesler 8 tanedir ve kalınlık-incelik derecelerine göre gruplandırılır:

Bu ayrım, Türkçenin büyük ünlü uyumu kurallarını anlamak için temeldir. Her bir ünlü, kendi başına bir heceyi oluşturabilir ve Türkçenin melodik yapısında önemli bir rol oynar.

1. Ünsüz Harfler (Sessiz Harfler)                                            

Ünsüz harfler ise, sesin bir engele uğradığı ve bu engelin üstesinden gelmek için bir ünlünün yardımına ihtiyaç duyduğu seslerdir. Türk alfabesinde 21 ünsüz harf bulunur ve bunlar da kendi içinde ikiye ayrılır:

Sert Ünsüzler: "ç", "f", "h'", "k", "p", "s", "ş", "t". Bu harfler, sesin daha keskin ve net bir şekilde çıkmasını sağlar. “FıSTıı ŞaHaP” şeklinde kodlayabiliriz. Geri kalan ünsüz harfler ise yumuşak ünsüzleri oluşturacak.

Yumuşak Ünsüzler: "b", "c", "d", "g", "ğ", "j", "l", "m", "n", "r", "v", "y", "z". Bu harfler, sesin daha yumuşak ve akıcı olmasına katkıda bulunur.

Ünsüz harfler tek başlarına hece oluşturamazlar ancak bir ünlü ile birleşerek kelimelerin çatısını kurarlar. Türkçede, her ünsüz harf, yanına eklenen 'e' ünlüsü ile okunabilir ve bu, özellikle yabancı dillerden gelen kelimelerin uyumlu bir şekilde Türkçeye adapte edilmesini sağlar.

bottom of page