top of page

Ünsüz Yumuşaması

Ünsüz Yumuşaması                             

Çok heceli kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında, kelimenin sonundaki sert ünsüzler (p, ç, t, k) yumuşayarak (b, c, d, ğ) harflerine dönüşür. Bu ses olayı, ünsüz yumuşaması olarak bilinir. Ünsüz yumuşaması, kelimelerin okunuşunu kolaylaştırır ve dilin akıcılığını artırır.

Örnekler:

  • Ağaç / Ağacı: "Ağaç" kelimesine "-ı" eki eklendiğinde, sonundaki "ç" harfi "c"ye dönüşerek "ağacı" olur.

  • Kazanç / Kazancı: "Kazanç" kelimesine "-ı" eki geldiğinde, sonundaki "ç" harfi "c"ye dönüşür ve "kazancı" halini alır.

  • Bana geçide kadar eşlik eder misin? (geçit-e)

  • Kuşun kanadı yaralanmış. (kanat-ı)

Not:

Sert Ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t (Sert sessizleri FıSTıı ŞaHaP olarak kodlayabiliriz.)

Yumuşak Ünsüzler: c, d, g, b, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

bottom of page